الماس

بازدید : 4626   |      

الماس ( Diamond )
الماس، به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه براقیت استثنائی و نیز تلألؤ خیره کننده اش قیمتی ترین سنگ جواهر به شمار می رود.


الماس

الماس، به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه براقیت استثنائی و نیز تلألؤ خیره کننده اش قیمتی ترین سنگ جواهر به شمار می رود. نوع پاک و بی رنگ آن بسیار فراوان است، ولی به رنگ های زرد و قهوه ای یا سبز، آبی، صورتی، سرخ، خاکستری و سیاه نیز یافت میشود. بخاطر آرایش همسان اتم های کربن آن، دارای بلورهای هشت وجهی لبه گرد با صفحه های محدب می باشد.

 

کانسار : الماس در حرارت بالا و زیر فشار سنگین و در عمق 80 کیلومتری ( 50 مایلی ) و بیشتر زمین شکل میگیرد.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / کربن

سختی / 10

وزن مخصوص = 3/52

ضریب شکست = 2/43

دوشکستی / ندارد

جلا / الماسی