الماس

بازدید : 5369   |      

الماس ( Diamond )
الماس، به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه براقیت استثنائی و نیز تلألؤ خیره کننده اش قیمتی ترین سنگ جواهر به شمار می رود.


الماس

الماس، به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه براقیت استثنائی و نیز تلألؤ خیره کننده اش قیمتی ترین سنگ جواهر به شمار می رود.نوع پاک و بی رنگ آن بسیار فراوان است .ولی به رنگ های زرد و قهوه ای یا سبز، آبی، صورتی، سرخ ،خاکستری و سیاه نیز یافت می شود. که به خاطر آرایش همسان اتم های کربن آن، دارای بلورهای هشت وجهی لبه گرد با صفحه های محدب می باشد. رخ کامل آن موجب راحتی تراش آن می شود . واین البته با استفاده از الماس دیگر امکان پذیراست.

 

کانسار :الماس در حرارت بالا و زیر فشار سنگین و در عمق 80کیلومتری(50مایلی) و بیشتر زمین شکل می گیرد.در گذشته هند و اخیراً برزیل تولید کننده اصلی آن است. عمده الماس ها از ته نشست های رسوبی سنگلاخ رودخانه خا بدست می آیند.ولی از زمان یافت الماس در صخره سنگ های کیمیرلی آفریقای جنوبی (حدود1870م) میزان استخراج آن بسیار وسعت یافته است. هم اکنون استرالیا بزرگترین تولید کننده محسوب می شود، ولی در کشور هایی، مانندغنا، سیرالئون، زئیر، بتسوانا،نامیبیا، روسیه سابق، آمریکا و برزیل نیز کانسار آن وجود دارد.

 

ساختار بلوری / مکعبی 

ترکیب شیمیایی /کربن

سختی /10

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست =2/43

دوشکستی / ندارد

جلا / الماسی