سنگ عقیق یمانی

بازدید : 1022   |      

سنگ عقیق در کشور هایی همچون ، یمن ، هندوستان ، ایران و چین در رنگهای گوناگون قرمز ، زرد و سفید یافت می شود . اما فضائل و فواید درباره عقیق یمانی است .
چرا که از روایات و دیگر قراین بر میاید که خواص یاد شده برای عقیق ، ویژه عقیق یمانی به خصوص عقیق یمانی سرخ است.


فضائل سنگ عقیق 

1 - نخستین سنگ ایمان آورنده به خدا ، پیامبر و ائمه علیهم السلام.

سلمان فارسی روایت میکند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به امیرالمؤمنان علیه السلام فرمود :  « یا علی ، انگشتر را در دست راست کن تا از دسته مقربان الهی باشی ! »  حضرت عرضه داشت : یا رسول الله ، مقربان درگاه الهی چه کسانی هستند ؟

پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند : آن ها جبرائیل و میکائیل اند.

باز حضرت پرسیدند : چه انگشتری در دست کنم ؟ 

پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند : عقیق قرمز ، پس همانا سنگ عقیق اول گوهی است که اقرار کرد به وحدانیت خدا و به پیامبری من و به وصایت تو یا علی و امامت فرزندان بعد از تو و به بودن بهشت برای محبان تو و شیعیان فرزندانت.

2 - با ایمان ترین سنگ درمیان سنگها.

امام صادق علیه السلام فرمود : دوست دارم که هر مؤمنی از شیعیان ما پنج انگشتر را در دست داشته باشد . یکی از آن ها عقیق است ، زیرا عقیق با ایمان ترین و مؤمن ترین سنگ به خدا و به ما اهل بیت در میان سنگ هاست .

3 - تسبیح سنگ عقیق و استغفار برای دوستان محمد و آل محمد.

بشیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد : فدایت شوم ، چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت فرمودند : ای بشیر ! چرا از استفاده عقیق قرمز ، عقیق زرد و عقیق سفید غافلی ؟ پس همانا این سه عقیق ، سه کوهی هستند در بهشت که کوه عقیق قرمز بر خانه پیامبر صلی الله علیه واله در بهشت و کوه عقیق زرد بر خانه فاطمه زهرا علیها السلام در بهشت و کوه عقیق سفید نیز بر خانه امیرالمؤمنان علیه السلام در بهشت سایه افکنده است و همه این خانه ها یکی ست . همانا این سه کوه ، خدا را تسبیح و تقدیس و تمجید می گویند و برای دوستان و محبان آل محمد علیهم السلام استغفار می کنند. 

4 - تکلم خداوند با حضرت موسی علیه السلام.

امام صادق علیه السلام فرموده اند : انگشتر عقیق در دست کنید . همانا خداوند با پیامبرش ، موسی علیه السلام بر روی کوی عقیق سخن گفت و موسی بر این کوه به مقام کلیم اللهی رسید.

5 - معراج پیامبر صلی الله علیه وآله. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم می فرمایند : در شب معراج که به آسمان ها سفر کردم به مرتبه ای رسیدم که نزدیک تر از آن ، به مقام ربوبیت ، تصورپذیر نیست . پس خداوند در آنجا با من بین دو کوه عقیق سخن گفت.

همچنین از فواید سنگ عقیق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

1 - از بین بردن حق 

2 - وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مردم

3 - افزودن بر ثواب نماز

4 - دور داشتن از قطع دست و خونریزی شدید

5 - تسریع در اجابت دعا و بر آوردن حوائج

6 - مانع شکنجه و تازیانه از روی ظلم

7 - قرار گرفتن در پناه مخصوص خدا و ولیّ  خدا

8 - حزر سلامتی از هر بلاء 

9 - نگاهدار انسان در سفر

10 - عاقبت به خیری انسان در زندگی

11 - بازداشتن از عذاب خداوند

12 - غم زدایی و فرح انگیزی

13 - افزایش امکان برنده شدن در قرعه