سنگ فیروزه

بازدید : 1512   |      

نام فیروزه با نام نیشابور همراه است . هرچند فیروزه در غیر از ایران در بعضی از مکان های دنیا همچون مصر ، آمریکا و چین نیز یافت میشود ، به شهادت گوهرشناسان داخلی و خارجی ، فیروزه نیشابور بر روی زمین مقام اول را دارد و همواره زینت بخش گنجینه های گرانبهای ثروتمندان جهان و خزاین ممالک یوده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.


فضائل سنگ فیروزه

 سنگ فیروزه بسیار عظمت دارد و در عظمت و فضیلت آن همین بس ، که امام رضا علیه السلام فرمودند : اولین کوه های که اقرار به ولایت حضرت علی علیه السلام کردند ، کوه های فیروزه ، عقیق و یاقوت بوده است.

همچنین آمده است که روزی مردی به خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و در انگشت حضرت ، انگشتر فیروزه ای دید . درحالی که آن مرد به انگشتر خیره شده بود ، حضرت از او پرسیدند : میدانی نام این انگشتر چیست ؟ وی در پاسخ گفت : فیروزه ! حضرت به او فرمودند : فیروزه ، نام آن در زبان فارسی است ، لکن در زبان عربی به آن ظفر ( پیروزی ) می گویند.

همچنین از فواید سنگ فیروزه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

1 - شادابی روح

2 - تقویت چشم

3 - سعه صدر

4 - تقویت قلب

5 - تسهیل امور

6 - دفع فقر

7 - یاری و کمک در امور

8 - سبب بالا رفتن دعا و تسریح در اجابت آن