سنگ یاقوت

بازدید : 766   |      

امام صادق علیه السلام می فرمایند : انگشتر یاقوت به دست کردن مستحب است و ثواب دارد.


امام صادق علیه السلام می فرمایند : انگشتر یاقوت به دست کردن مستحب است و ثواب دارد.