سنگ ماه تولد دی

بازدید : 10675   |      

سنگ ماه تولد دی ( Capricorn )


 

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

جاسپر


سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

زمرد


سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

 

 


سنگ شناسی مرتبط