سنگ ماه تولد آذر

بازدید : 9762   |      

سنگ ماه تولد آذر ( Sagittarius )


 

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

توپاز


سنگ ماه تولد

چاروئیت

سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

آنجلیت


سنگ ماه تولد

زبرجد

 


سنگ شناسی مرتبط