سنگ ماه تولد آبان

بازدید : 8213   |      

سنگ ماه تولد آبان ( Scorpio )


 

سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

جاسپر


سنگ ماه تولد

دلربا

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

مالاکیت


سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

سیترین

سنگ ماه تولد

توپاز


سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

چاروئیت

 

 


سنگ شناسی مرتبط