سنگ ماه تولد مهر

بازدید : 7455   |      

سنگ ماه تولد مهر ( Libra )


 

سنگ ماه تولد

دلربا

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

فلوریت


سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

هولیت

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

کیانیت

سنگ ماه تولد

اپال


سنگ ماه تولد

مارسنگ

سنگ ماه تولد

جیدیت

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

شاه مقصود


سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

 

 


سنگ شناسی مرتبط