سنگ ماه تولد شهریور

بازدید : 8837   |      

سنگ ماه تولد شهریور ( Virgo )


 

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

حدید

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی


سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه


سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی

سنگ ماه تولد

سودالیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت


سنگ ماه تولد

آمازونیت

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

آمتیست


سنگ ماه تولد

مارسنگ

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز


سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

گارنت

 

 

 


سنگ شناسی مرتبط