سنگ ماه تولد مرداد

بازدید : 7532   |      

سنگ ماه تولد مرداد ( Leo )


 

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

یشم


سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

رز کوارتز

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

گارنت


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

آمازونیت


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

سفایر

سنگ ماه تولد

اوناکیت


سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

جیدیت


سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

 


سنگ شناسی مرتبط