سنگ ماه تولد تیر

بازدید : 7157   |      

سنگ ماه تولد تیر ( Cancer )


 

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی


سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز


سنگ ماه تولد

حدید

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

زمرد


سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

سنگ ماه تولد

جیدیت

سنگ ماه تولد

کهربا

 


سنگ شناسی مرتبط