سنگ ماه تولد خرداد

بازدید : 7019   |      

سنگ ماه تولد خرداد ( Gemini )


 

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه


سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

مارسنگ


سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

سیترین

 


سنگ شناسی مرتبط