سنگ ماه تولد اردیبهشت

بازدید : 7223   |      

سنگ ماه تولد اردیبهشت ( Taurus )


 

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

آمازونیت

سنگ ماه تولد

پرنیت جید


سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

کیانیت


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

دلربا

سنگ ماه تولد

زمرد

سنگ ماه تولد

سفایر


سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

جیدیت

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

سنگ ماه تولد

آنجلیت

 


سنگ شناسی مرتبط