سنگ های چاکرای دوم

بازدید : 6966   |      

سنگ های چاکرای دوم ( Sacral )


 

عقیق کارنلیان

سیترین

گلدستون

چشم ببر

عقیق قهوه ایی

لابرادوریت

 


سنگ شناسی مرتبط