خواص سنگ سرافینیت

بازدید : 7330   |      

خواص سنگ سرافینیت ( سنگ اسرافیل ) بال فرشته ( Seraphinite )


 1. ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و هفتم
 2. سنگ مناسب همه ماه های تولد
 3. معروف به بال فرشته  یا سنگ اسرافیل، فوق العاده برای رسیدن به درجات بالای انرژی
 4. سیلیکات منیزیم، آهن و آلمینیوم است که با تغییر زاویه سنگ منعکس کننده نور زیبای سبز رنگی است.
 5. سرافینیت را به دلیل نمایان شدن بالهای فرشته آسمانی در این سنگ ( اسرافیل) ، قدرت اعجازانگیزی بدان نسبت داده اند.
 6. استخراج در منطقه بایکال سیبری روسیه
 7. افزایش روحیه همدلی و همکاری و عشق و محبت در محیط کار و خانه
 8. بازکردن کانال ارتباطی و انرژی بین قلمرو انسان و فرشته
 9. سنگ مناسب مراقبه و روشن گری
 10. تحریک قوه تخیل و فعال سازی ذهن
 11. افزایش مهارت های اجتماعی
 12. ارتباط با عناصر هوا و زمین
 13. کمک به رفع انسداد چاکراهای بدن
 14. افزایش انرژی کندالینی
 15. کمک به تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
 16. تقویت سیستم گردش خون
 17. رهایی از تنش های عضلانی و لرز و تب
 18. از بین برنده مواد سمی بدن
 19. تقویت سیستم عصبی
 20. سم زدایی کبد و کلیه