خواص درمانی سنگ آنجلیت

بازدید : 7476   |      

خواص سنگ آنجلیت ( ANGELITE )


 1. ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای پنجم
 2. آنجلیت یا بلو آنهیدرایت ، یک کشف جدید در دنیای جواهر و سنگهای معدنی است. این سنگ در 1987 طی "هارمونیک کانورژن" در پرو کشف شد و به رنگهای سفید، خاکستری یا بی رنگ و نیز در دامنه آبی تا بنفش یافت می شود. رایج ترین رنگ آن آبی مایل به خاکستری است که اغلب در جواهر سازی به کار می رود
 3. به شخص کمک می کند تا اسرار زبان گفتار را گشوده و به حقیقت وجود شخص صدا می بخشد.
 4. از نظر روانشناسی، خشونت را خنثی می کند
 5. اگر شخصی در موقعیتی بی احساس عمل کند، آنجلیت به آن شخص کمک می کند تا مشفق تر شود. همچنین به شخص کمک می کند تا آنچه تغییرناپذیر است، قبول کند.
 6. سختی آنجلیت 3.5 است و ساختار کریستالی لوزی شکل دارد.
 7. آنجلیت یک متعادل کننده عالی است و بدن فیزیکی را با شبکه معنوی متقارن و هماهنگ می کند
 8. برای فراخواندن ارواح راهنما و محافظ و نیز ارتباط روان بینی با دنیا و حوزه فرشتگان به کار می رود.
 9. برای کمک به سفر ماورایی و نیز تقویت آگاهی حسی، شناخته شده است.
 10. آنجلیت سنگ به شخص کمک می کند تا تمام راه حل های موجود را ببیند و بر چالشها فایق آید.
 11. در ارتباط تله پاتی مفید است؛ اگر دو نفر بخواهند در حالیکه از نظر فیزیکی از هم دورند، از این طریق با هم مرتبط شوند، همراه داشتن تکه های آنجلیت به آنان کمک می کند، اگر این سنگها به همین نیت همراه شوند، چنین ارتباطی می تواند حتی عمیق تر باشد.
 12. آنجلیت، صلح و صفا، آسایش خاطر و آرامش درونی و تمرکز به ارمغان می آورد
 13. تنها سنگی است که حقیقتاً انرژی نیرویی به نام کارونا که عبارت از مهربانی، دلسوزی و شفقت است را به جریان می اندازد.
 14. iمچنین این سنگ اعمال ویژه ای برای کاهش رنج به کار می گیرد
 15. قسمتهای بیمار یا تهی وجود را با ایجاد میدان انرژی در اطراف آن قسمت، احیا و جوان سازی می کند.
 16. یکی از سنگهایی است که به درمان خشم کمک می کند. اگر ما خشم را به مثابه قطع ارتباط با دیگران به حساب آوریم، قابل درک است که "سنگ ارتباط" به درمان روابط با دیگران و نیز خود فرد، کمک می کند. این امر بخصوص در آن روزهایی که هیچ چیز به خوبی پیش نمی رود، صحت می یابد؛ عده ای دیگران را مقصر می دانند و عده ای خود را، که در هر دو مورد سنگ آنجلیت به ما کمک میکند تا به تعادل درونی و بیرونی برسیم و ما را با حس یگانگی همه زندگی ها به هم پیوند می دهد.
 17. آنجلیت برای تسکین دردهای فیزیکی و روانی کاربرد دارد و با ظلم و بیرحمی مبارزه می کند
 18. این سنگ برای درمان درد زخم معده و آفتاب سوختگی استفاده می شود.
 19. روی غدد تیروئید و پاراتیروئید مؤثر است و برای درمان تورم گلو و مشکلات تیروئید استفاده می شود. همچنین ارتعاشات درمانگر این سنگ در ششها و بازوها، کف جمجمه و میزان وزن نیز مؤثر است.
 20. عملکرد اخلاط جسم را متعادل کرده و در نتیجه اخلاط اضافی را دفع می کند
 21. بعنوان پاک کننده و فعال کننده هاله و همسویی استفاده می شود.
 22. این سنگ ارتعاشات بالایی دارد به طوریکه هر چاکرا با ارتعاش بخصوصی از آن به کار می افتد و برای تسهیل تمرینهای مانترا قابل استفاده است.
 23. آنجلیت با استفاده از خودآگاه، نادا یا صداهای معنوی درونی را می گشاید. وقتی برای درمان پا استعمال شود، انسداد مریدین ها را پاکسازی می کند.