اپیدوت

بازدید : 4539   |      

اپیدوت (  Epidote )نسبتاً چگال و شکننده با رخ عیان که بندرت به عنوان جواهر تراشیده می شود ،


اپیدوت

نسبتاً چگال و شکننده با رخ عیان که بندرت به عنوان جواهر تراشیده می شود ، بلورهای منشوری استوانه ای زرد، سبز، یا قهوه ای تیره داشته و روی صفحات خود شیارهای ظریف طولی دارد.چند رنگی قوی، شامل رنگ های زرد، سبز یا قهوه ای است. سنگ های خالص اپیدوت بعضاًصیقل خورده  یا به صورت مهره تراشیده شده و به عنوان اوناکیت فروخته می شوند.

 

کانسار : بلورهای سبزه تیره در کوههای آلپ اطریش و فرانسه یافت می شود. اپیدوت در روسیه سابق ، ایتالیا، جزیره البا، موزامبیک و مکزیک وجود دارد

ساختار بلوری / کج لوزی

ترکیب شیمیایی / هیدروسیلیکات آلومینیوم و آهن 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/40

ضریب شکست = 78- 1/74

دوشکستی / 0/035

جلا / شیشه ای