اسپینل شعله ای

بازدید : 3877   |      

اسپینل شعله ای ( Flame Spinel )


در دست برسی