آمبر، کهربا

بازدید : 5471   |      

آمبر، کهربا (  Amber )صمغ فسیل شده گیاهان ، عمدتاً زرد طلایی تا نارنجی طلایی، که سبز، قرمز، بنفش و سیاه رنگ آن هم یافت شده است.


کهربا 

صمغ فسیل شده گیاهان ، عمدتاً زرد طلایی تا نارنجی طلایی، که سبز، قرمز، بنفش و سیاه رنگ آن هم یافت شده است. به صورت شفاف تا نیمه شفاف،  گره ای یا نوک تیز توده وار نامنظم و غالباً با  سطحی ترک دار و هواخورده دیده می شود. در داخل آ« هم ممکن است حشرات ( و بندرت قورباغه، وزغ و مارمولک ) خزه ها ، گلسنگ یا برگ کاج سوزنی در میلیون ها سال پیش، یعنی زمانیکه هنوز چسبناک بوده اند به دام افتاده باشند. حباب های هوای درون آن موجب می شود ظاهری کدر به خود بگیرد  که با حرارت دادن در روغن پاک می شود. کهربا به هنگام مالش، الکتریسیه منفی ایجاد می کند  که باعث جذب گرد و غبار به خود می شود. کهربای فشرده با فشردن و حرارت دادن ریزه کهربا ایجاد می شود.

 

کانسار : مشهورترین ذخیره گاه آن دریای بالتیک بویژه در سواحل لهستان و روسیه سابق قرار دارد. کهربای بالتیک که ساکسینیت نام دارد ممکن است در اثر رانده شن از دریا در سواحل دور دست انگلستان ، نروژ و  دانمارک بدست آید . کهربای برمه برمه، برمیت و کهربای سیسیل ، سیمیت نام گرفته است. دیگر مناطق ذخیره کهربا، جمهوری دومینیکن ، مکزیک ، فرانسه ، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، رومانی، کانادا، چک و اسلواکی و آمریکا می باشند.

 

ساختار بلوری / بی شکل 

ترکیب شیمیایی / مخلوط مواد آلی و صمغ های گیاهی 

سختی / 2/5

وزن مخصوص = 1/08

ضریب شکست = 55- 1/54

دوشکستی /نا ممکن 

جلا / صمغی