آمتیست

بازدید : 5956   |      

آمتیست (  Amethyst )اکوارتز بلوری با سایه رنگ های بنفش، یاسی یا ارغوانی، آمتیست نام دارد.


آمتیست

اکوارتز بلوری با سایه رنگ های بنفش، یاسی یا ارغوانی، آمتیست نام دارد. سنگی که در گذشته ها به عنوان ضد خماری و از سر انداختن میخوارگی و هشیار سازی بکار می رفت. آمتیست دو رنگی دارد بطوریکه از زاویه ای آبی و از زاویه دیگر ارغوانی مایل به سرخ دیده می شود.معمولاً بصورت پله ای یا ترکیبی تراشیده می شود و دارای درونگیرهایی است که شبیه پوست ببر، اثر انگشت و پر دیده می شوند. برخی آمتیست ها حرارت داده می شوند تا با تغییر رنگ خود به زرد، بجای سیترین عرضه شوند( صفحه روبه رو). بلورهایی که بخشی از آن سیترین و بخش دیگر آن آمتیست است، آمترین نام دارند.

 

کانسار : آمتیست در ته نشست های رسوبی و بلوردان یافت می شود.ژئودهای بزرگ حاوی آمتیست در برزیل یافت می شوند . آمتیست های اورال روسیه ، سرخ فام و کانادا، بنفش هستند. دیگر ذخائر آن در سریلانکا، هند، اروگوئه، ماداگاسکار،آمریکا، آلمان ، استرالیا، نامیبیا و زامبیا قرار دارد.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست = 55-1/54

دوشکستی /0/009

جلا /شیشه ای