دراویت

بازدید : 5355   |      

دراویت (  Dravite )نوع بسیار تیره رنگ ( معمولاً قهوه ای ) و غنی از منیزیوم تورمالین است که رنگ آن با حرارت روشن می شود .


دراویت 

نوع بسیار تیره رنگ ( معمولاً قهوه ای ) و غنی از منیزیوم تورمالین است که رنگ آن با حرارت روشن می شود . چون دو رنگی شدید دارد و می بایست  از صفحه طول بلور تراشیده شود تا رنگی روشن و جذاب داشته باشد.

 

کانسار : در اویت به صورت تک بلور یا بلور های شعاعی مجتمع رشد می کند. در اویت های زرد و قهوه ای در شنزار های جواهر سریلانکا دیده می شود. همچنین در آمریکا ، کانادا، مکزیک ، برزیل و استرالیا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم و منگنز

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست =63-1/61

دوشکستی / 0/018

جلا / شیشه ای