سنگ دلربا

بازدید : 6079   |      

دلربا ( Aventurine Quartz )این نوع کوارتز حاوی بلورهای بسیار ریزی است که انعکاس نو رداشته و اختلاف رنگ در آن مربوط به نوع درونگیرآن است.


سنگ دلربا

این نوع کوارتز حاوی بلورهای بسیار ریزی است که انعکاس نو رداشته و اختلاف رنگ در آن مربوط به نوع درونگیرآن است. دلربای سبز رنگ دارای میکا فو کیست سبز و دلربای قهوه ای دارای پیریت است. و دلربای قهوه ای مایل به سبز ناشی از کانی گوئتیت است. رنگ سفید مایل به به آبی یا نارنجی آن مربوط به دیگر درونگیرهای آن می شود.

 

کانسار :برزیل ، هند، روسیه همچنین آمریکا، ژاپن و تانزانیا از ذخیره گاهای آن هستند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست =-55-1/54

دوشکستی /0/09

جلا / شیشه ای