دومورتیریت

بازدید : 5384   |      

دومورتیریت ( Dumortierite )توده وار آن بیشتر شناخته شده است.


دمورتیریت 

توده وار آن بیشتر شناخته شده است.چرا که با بنفش و آبی آن اشیا تزئینی جالب ساخته و صیقل می دهند. سرخ مایل به قهوه ای و انواع قرمز آن وجود دارد.بلورهای منشوری و کوچکتر از یک میلی متر آن بسیار کمیاب هستند. این سنگ به صورت همزاد با بلورهای بیرنگ کواتز یافت شده و دومورتیریت کواتز نام داشته و به صورت تراش گنبدی از آن سنگ های تزئینی می سازد.

 

کانسار : کیفیت جواهرآ« بیشتر در نوادای آمریکا یافت می شود. علاوه بر آن در فرانسه، ماداگاسکار ، نروژ، سریلانکا ، کانادا، لهستان، نامیبیا و ایتالیا وجود دارد.

 

ساختار بلوری /راست لوزی 

ترکیب شیمیایی /برو سیلیکات آهن و  آلومینیوم 

سختی / 7

وزن مخصوص = 3/28

ضریب شکست =72- 1/69

دوشکستی / 0/037

جلا / شیشه ای