دیوپسید

بازدید : 6142   |      

دیوپسید (  Diopside )بلورهای آن بعضاً بی رنگ ولی بیشتر آنها سبز بطری ، سبز مایل به قهوه ای و سبز روشن هستند.


دیوپسید 

بلورهای آن بعضاً بی رنگ ولی بیشتر آنها سبز بطری ، سبز مایل به قهوه ای و سبز روشن هستند. هرچه مقدار آهن آن بیشتر و منیزیوم کمتر باشد تیره تر و میل به سیاهی دارد.سبز خیلی روشن آن حاوی کروم بوده و به کروم دیوپسید مشهور است. بلورهای آبی - بنفش منگنز دارد و در ایتالیا و آمریکا یافت شده  و بعضاً به آن ویولان می گویند. توده وار آن به صورت مهره و شفاف آن برای مجموعه داران و رشته ای آن به صورت گنبدی تراش می خورد. 

 

کانسار : کیفیت جواهر کروم دیوپسید در برمه، سیبری( روسیه) ، پاکستان و آفریقای جنوبی یافت می شود. دیگر انواع دیوپسید در اتریش، برزیل، ایتالیا، آمریکا، ماداگاسکار، کانادا و سریلنکا و دیو پسید سبز تیره سیه فام که پدیده ستاره چهار پر در حالت تراش گنبدی دارد از 1964 م در جنوب هند یافت می شود.

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات کلسیم و منیزیوم 

سختی / 5/5

وزن مخصوص = 3/29

ضریب شکست = 72- 1/66

دوشکستی /0/029

جلا / شیشه ای