عقیق آتشین

بازدید : 7198   |      

عقیق آتشین (  Fire Agate )


عقیق آتشین 

جز کلسدونی هاست از خانواده کوارتز های نهان بلور، با رنگی یکپارچه و ناخالصی های خزه ور یا نواری و یادندانه ای و با پدیده رنگین کمانی مخصوص که فقد در تراش گنبدی آن دیده شده و این مربوط به وجود لایه های اکسید آهن است.

 

کانسار :عقیق آتشی در آریزونای آمریکا و مکزیک دیده می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/61

ضریب شکست = 54-1/53

دوشکستی / شیشه ای 

جلا / 0/009