کلسیت

بازدید : 5352   |      

کلسیت ( Calcite )فراوان در همه نقاط دنیا و ماده اولیه سنگ آهک ها و مرمر و استالاکتیت ها و استالاکمیت هاست که به صورت قطعات درشت شفاف ، بی رنگ ،بلورهای مجتمع یا منشوری توام با دیگر کانی ها یافت می شود.


کلسیت

فراوان در همه نقاط دنیا و ماده اولیه سنگ آهک ها و مرمر و استالاکتیت ها و استالاکمیت هاست که به صورت قطعات درشت شفاف ، بی رنگ ،بلورهای مجتمع یا منشوری توام با دیگر کانی ها یافت می شود.بخاطر نرمی آن فقط برای مجموعه داران تراش می خورد، ولی نوع مرمر قهوه ایو کلسیت های ناشی از غارهای سنگ آهک برای مصارف تزئینی و کنده کاری کاربرد دارند.

 

کانسار : مرمرهای زیبا و با کیفیت ایتالیا خصوصاً مرمر کرم رنگ کرارا مشهورند.لوزبلورهای شفاف و بیرنگ آن به عنوان اسپارایسلند معروف هستند. نوع سفید و رشته ای آن در حالت تراش گنبدی پدیده چشم گربه ای نشان می دهد. بلورهای سبز و صورتی آن در آمریکا،آلمان و انگلیس یافت می شود.

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / کربنات کلسیم 

سختی /3

وزن مخصوص = 2/78

ضریب شکست = 66-1/48

دوشکستی / 0/172

جلا / شیشه ای تا مرواریدی