کلسیت

بازدید : 4363   |      

کلسیت ( Calcite )


در دست برسی