کوارتز آهنی

بازدید : 5952   |      

کوارتز آهنی ( Ferruginous Quartz )


در دست برسی