یاقوت کبود استرالیایی

بازدید : 7892   |      

یاقوت کبود استرالیایی ( Australian Sapphire )


در دست برسی