یاقوت کبود استرالیایی

بازدید : 6988   |      

یاقوت کبود استرالیایی ( Australian Sapphire )


در دست برسی