یاقوت کبود برمه

بازدید : 10384   |      

یاقوت کبود برمه ( Burma Sapphire )


در دست برسی