یاقوت کبود سیلانی

بازدید : 8195   |      

یاقوت کبود سیلانی (  Ceylon Sapphire )


در دست برسی