پیروپ

بازدید : 12696   |      

پیروپ ( Pyrope )


پیروپ

الماس، به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه براقیت استثنائی و نیز تلألؤ خیره کننده اش قیمتی ترین سنگ جواهر به شمار می رود.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات منیزیوم و آلمینیوم

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/80

ضریب شکست =  6- 1/72

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای