اسپسارتین

بازدید : 1899   |      

اسپسارتین ( Spessartine )
اسپسارتین، با کیفیت جواهر آن کمیاب است.خالص آن نارنجی روشن است.ولی درونگیرآهن نارنجی تیره تا قرمز می کند.


اسپسارتین

اسپسارتین، با کیفیت جواهر آن کمیاب است.خالص آن نارنجی روشن است.ولی درونگیرآهن نارنجی تیره تا قرمز می کند.درونگیرهای آن پر مانند یا شبیه تور هستند.

 

کانسار : درسنگ های گرانیت آتش فشانی و رسوبات در سریکانکا،ماداگاسکار،برزیل، سوئد،استرالیا،برمه، آمریکا و هم چنین در آلمان و ایتالیا یافت می شود، که به حالت ریزبلور و غیر قابل تراش هستند.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم و منگنز

سختی / 7

وزن مخصوص = 4/16

ضریب شکست = 81- 1/79

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای