گروسولار سبز

بازدید : 3735   |      

گروسولار سبز ( Green Grossular )گروسولار سبز در نوع بلوری و توده وار یافت می شود.


گروسولار سبز

گروسولار سبز در نوع بلوری و توده وار یافت می شود. به نوع توده وار از آن معادن اصلی اش در آفریقای جنوبی و بخاطر شباهت آن به جید، جید ترانسول می گویند. گروسولار ممکن است دارای خال های سیاه منیتیت باشد. از دهه 1960 م نوع شفاف گروسولار در کنیا، ساوریت نامیده شد. گروسولار توده وار برای تزئینات و ساوریت برای جواهر سازی تراش می خورد.

 

کانسار : درکانادا، سریلانکا، پاکستان، روسیه سابق ، تانزانیا، آفریقای جنوبی و آمریکا یافت می شود. کنیا ذخیره گاه عمد ساوریت می باشد.

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات کلسیم و آلومینیوم 

سختی / 7

وزن مخصوص = 3/49

ضریب شکست = 73- 1/69

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای