گارنت دو تکه

بازدید : 2700   |      

گارنت دو تکه ( Garnet - Topped Doublet )سنگ دو جزئی ، از دو قطعه مجزا و متصل به هم که خود را مانند یک سنگ قیمتی نشان می دهد ساخته می شود.


گارنت دو تکه 

سنگ دو جزئی ، از دو قطعه مجزا و متصل به هم که خود را مانند یک سنگ قیمتی نشان می دهد ساخته می شود. آلماندین قرمز با رویه شیشه ای آن بسیار متداول است. هم چنین از آن همراه با شیشه سبز،زمردبدلی، و با شیشه آبی، یاقوت کبود بدلی می سازند، سپس آنرا تراشیده و صیقل می دهند.

 

 

ساختار بلوری / گوناگون

ترکیب شیمیایی / گوناگون

سختی /متغیر 

وزن مخصوص =متغیر

ضریب شکست = متغیر

دوشکستی / متغیر

جلا / گوناگون