اسفالریت

بازدید : 3233   |      

اسفالریت ( Sphalerite )به عنوان سنگ روی شناخته می شود.


اسفالریت 

به عنوان سنگ روی شناخته می شود، چرا که کانی اصلی استخراج روی است. رنگ آن غالباًقهوه ای تیره تاسیاه است. ولی رنگ های زرد مایل به قهوه ای شفاف یا سبز آن که مناسب تراش هستند یافت می شوند.ولی چون نرم بوده و رخ ناقص دارد مناسب  مصرف جواهر نیست و فقط برای موزه ها و مجموعه داران تراش داده می شود.

 

کانسار : بلورهای اسفالریت اغلب شبه هشت وجهی هستند که در رگه های گرمابی به همراه کانی هایی چون سرب، کوارتز، پیریت و کلسیت تشکیل می شوند.نوع شفاف و قابل تراش آن در سنتادر( اسپانیا) و مکزیک یافت می شود.

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سولفور روی 

جلا / فلزی 

وزن مخصوص = 4/09

ضریب شکست = 37- 2/36

دوشکستی / ندارد

جلا / فلزی تا شیشه ای