لعل

بازدید : 4300   |      

لعل ( Spinel )لعل به خاطر حضور ناخالصی های مختلف رنگ های متنوعی دارد. و از شفاف تا تقریبا مات دیده می شود.


لعل

لعل به خاطر حضور ناخالصی های مختلف رنگ های متنوعی دارد. و از شفاف تا تقریبا مات دیده می شود. لعب قرمز از کرم و آهن رنگ گرفته شده و بسیار فراوان است. طی سال های متمادی تصور می شد که نوعی یاقوت سرخ باشد. رنگ نارنجی مایل به قرمز یا زرد مایل به نارنجی آن در زبان فرانسه رو بیله (یاقوتک) نام دارد.رنگ لعل آبی مربوط به آهن و کمی گبالت است. گاهی درونگیرهای آن منیییتیت یا آپاتیت هستند و بعضی انواع سریلانکائی آن ممکن است درون خود بلورهای زرگون با هاله ای قهوه ای داشته باشند. پدیده ستاره ای آن کمیاب است و پس از تراش گنبدی به صورت چهار پر یا شش پر دیده می شود .

 

کانسار : لعل در گرانیت ها و سنگ های دگرگونی و گاهی همراه با کرندوم یافت می شود بلورهای هشت وجهی و ریگ های آن به رنگ های متنوع در سنگ های جواهر دار برمه، سریلانکا و ماداگاسگار پیدا می شود.دیگر ذخایر آن در افغانستان ، پاکستان ، برزیل ، استرالیا، سوئد ، ترکیه ، روسیه سابق و آمریکا قرار دارد.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / اکسید آلومینیوم و منیزیوم

سختی / 8

وزن مخصوص = 3/6

ضریب شکست = 73- 1/73

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای