فلوئوریت

بازدید : 3689   |      

فلوئوریت ( Fluorite )قبلاً فلوئور اسپار نامیده می شد.


فلوئوریت 

قبلاً فلوئور اسپار نامیده می شد. این سنگ مصرف محدودی به عنوان سنگ جواهر دارد چرا که کاملاً نرم و خراش پذیر است. گرچه تنوع رنگ زیادی دارد( زرد، آبی، صورتی ،ارغوانی، و سبز) ولی در هر قطعه آن بیش از یک رنگ دیده می شود. رنگ های منطقه ای و یا مجزا از هم ، آنرا به سنگی جذاب تبدیل کرده است. علیرغم تردی و رخ هشت وجهی کامل ، این برای مجموعه داران تراش خورده و صیقل کامل داده می شود. در نوع تراش گنبدی راس سنگ با کوارتز همراه شده و محافظت می شود.

 

کانسار : درکانادا و آمریکا(بلورهای بسیار بزرگ) و آفریقای جنوبی ، تایلند، پرو،مکزیک، چین، لهستان،چک و اسلواک، نروژ، انگلیس و آلمان یافت می شود.بلورهای صورتی هشت وجهی در سوئیس و اغوانی و زرد لایه ای که بلوجان نام دارددر در بیشایر انگلیسی وجود دارد.

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / فلورید کلسیم 

سختی / 4

وزن مخصوص = 3/18

ضریب شکست = 81- 1/43

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای