سودالیت

بازدید : 2155   |      

سودالیت ( Sodalite )ام آن بیانگر سدیم درون آن است در همه فام های آبی یافت شده و عمده ترین کانی موجود در سنگ لاجورد است.


سودالیت 

نام آن بیانگر سدیم درون آن است در همه فام های آبی یافت شده و عمده ترین کانی موجود در سنگ لاجورد است و (روبرو) به همین خاطر این دو با هم اشتباه می شوند.
سودالیت برخلاف لاجورد بسیار بندرت خال های پیریت داشته و از آن سبک تر و گاهی همراه با رگه های کلسیت بوده و در ساخت جواهر کاربرد دارد.

 

کانسار : سودالیت معمولاٌ در سنگ های آتش فشانی به صورت توده وار یافت می شود.بلوری آن بسیار کمیاب است ولی بلور دوازده وجهی آن در گدازه های آتشفشانی وزوویان ایتالیا دیده شده، ولی ریز تر ازآن است که به عنوان جواهر تراش بخورد.دیگر محل های یافت آن برزیل، کانادا، هند، نامیبیا و آمریکا هستند.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات سدیم و آلومینیوم

سختی / 5/5

وزن مخصوص = 2/27

ضریب شکست =  1/48

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای تا چرب