لاجورد

بازدید : 5206   |      

لاجورد ( Lapis Lazuli )سنگی است متشکل از چند کانی متفاوت نظیر لازوریت، سودالیت، هایوئین ، کلیست و پیریت، با رنگ و ترکیب گوناگون که رنگ غالب در آن آبی پر رنگ است.


لاجورد 

سنگی است متشکل از چند کانی متفاوت نظیر لازوریت، سودالیت، هایوئین ، کلیست و پیریت، با رنگ و ترکیب گوناگون که رنگ غالب در آن آبی پر رنگ است. نوع همراه با لکه های سفید کلسیت و زرد پیریت بهترین کیفیت آن به شمار می رود.

 

کانسار : به صورت تخته سنگ یادرونزاد سنگ آهک یافت می شود. بهترین کیفیت آن مربوط به افغانستان است. بسیاری از آثار مشهور من جمله نقاب توتانخامن از آن ساخته شده است. در آرژانتین هم کیفیت بالای آن وجود دارد. لاجوردهای آمریکا نسبت به کانادا پر رنگ تر هستند.

 

ساختار بلوری / متفاوت 

ترکیب شیمیایی / لازوریت و دیگرکانی ها 

سختی / 5/5

وزن مخصوص = 2/80

ضریب شکست =  1/5

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای تا چرب