شئلیت

بازدید : 2319   |      

شئلیت ( Scheelite )بخاطر نرمی زیاد آن فقط برای مجموعه داران خاصی تراش داده می شود.


شئلیت 

بخاطر نرمی زیاد آن فقط برای مجموعه داران خاصی تراش داده می شود.پراکنش نور، تلالو خوب و تنوع رنگ سفید مایل به زرد روشن تا قهوه ای دارد. از بی رنگ آن برای بدل الماس استفاده می شود که با آزمایش شکست نور برملا می شود. این سنگ با استفاده از خاکهه های فلزات رنگ می شود تا به جای سنگ های جواهر عرضه می شود.

 

کانسار : درشیئلت در سنگ های آتشفشانی و دگرگونی وجود دارد.بلورهای بسیار براق آن به وزن نیم کلیو گرم از برزیل جمع آوری می شود.اما بدلیل عدم شفافیت ، مناسب تراش نیستند. دیگر ذخائر آن در ایتالیا ،سوئیس، سریلاتکا،فنلاند، فرانسه و انگلیس قرار دارند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / تنگسات کلسیم 

سختی / 5

وزن مخصوص = 6/10

ضریب شکست = 93- 1/92

دوشکستی /0/017

جلا / شیشه ای تا الماسی