کاسیتریت

بازدید : 3491   |      

کاسیتریت ( Cassiterite )کانی اصلی قلع است.


کاسیتریت 

کانی اصلی قلع است. در معدن به صورت دانه های مات و سیاه بدست می‌آیدکه مناسب جواهر سازی نیست.بلورهای آن به حالت منشوری کوتاه ، پهن و خیلی بندرت شفاف و سرخ گون با جلای الماسی یافت می شده که برای مجموعه داران تراشیده می شوند. این سنگ می توان با الماس، زرگون قهوه ای و اسفن اشتباه شود، اما از وزن مخصوص و دورنگی آن قابل تشخیص است.

 

کانسار : درپگمانیت ها و نیز خاکشویی ته نشست های آبرفتی بدست می آید. هم چنین درجزیره مالی، انلیس، آلمان، استرالیا، بولیوی، مکزیک و نامیبیا یافت می شود .

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / اکسید قلع 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 6/59

ضریب شکست = 10/-2-2

دوشکستی /

جلا /الماسی