اسکاپولیت

بازدید : 2425   |      

اسکاپولیت ( Scapolite )به آن ورنریت هم می گویند و این به احترام آ.گ وزیر زمین شناس آلمانی است.


اسکاپولیت

به آن ورنریت هم می گویند و این به احترام آ.گ وزیر زمین شناس آلمانی است. انواع رنگ اسکاپلیت از صورتی، ارغوانی، آبی، زرد و خاکستری تا بی رنگ را شامل می شود. این تنوع رنگ مربوط به غنای عناصر سدیم و کلسیم در ترکیب شیمیایی آن است.بلورهای منشوری آن به چوبدستی شباهت دارند .نام اسکاپولیت از کلمات یونانی اسکاپوس به معنی چوپ و لیتوس به معنی سنگ گرفته شده است.

 

کانسار : بلورهای اسکاپولیت در سنگ های یگمانیت و دگرگونی مانند میکاشیت و آتشفشان ها یافت می شوند. نوع توده وار آن در برزیل، برمه، کانادا، کنیا، و ماداگاسکار دیده می شود.

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات مرکب 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/70

ضریب شکست = 58- 1/54

دوشکستی /0/020

جلا / شیشه ای