زرگون

بازدید : 3401   |      

زرگون ( Zircon )زرگون 

فراوان ترین نوع زرگون ، بی رنگ آن است، که بطور عمدی و یا سهوی به جای الماس عرضه می شود. بی رنگ خالص آن اگر ناخالصی بگیرد به رنگ های زرد ، نارنجی ،آبی ، سرخ ، قهوه ای و سبز تبدیل می شود.سنگ های قهوه ای تایلند ویتنام و کامبوجی غالباًبا حرارت بی رنگ یا آبی می شود.آبی ناشی از حرارت آن به حالت قهوه ای طبیعی خود برگشته، ولی با حرارت مجدد دوباره آبی می شود. زرگون آبی اگر در مجاورت اکسیژن حرارت داده شود به زرد طلایی تغیر رنگ می دهد. زرگون بخاطر دو شکستی و فرسایش و خراش برداری پخ هایش از الماس تشخیص داده می شود. زرگون با استفاده از شیشه بی رنگ و لعل مصنوعی بدل سازی می شود. بعضی زرگون ها دارای توریم و اورانیم فعال هستند، بطوریکه موجب شکستن ناگهانی بلورآن می شوند. سنگ های در هم شکسته زرگون را پست ساختار و سنگ های سالم را زرگون عالی می نامند.

 

کانسار : بلور های با کیفیت زرگون در سنگریزه های ذخیره هایرسوبی یافت می شوند.از دو هزار سال پیش سریلانکا معدن استخراجکیفیت جواهر آن بوده است. برمه ، تایلند، کامبوج، ویتنام ، کامبوجی، استرالیا، برزیل، نیجریه، تانزانیا و فرانسه دیگر ذخیره گاههای آن هستند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات زیرکونیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 4/69

ضریب شکست = 98- 1/93

دوشکستی /0/059

جلا / صمغی تا الماسی