وزوویانیت

بازدید : 4708   |      

وزوویانیت ( Vesuvianite )این کانی ابتدائاً در آتشفشان وزوویان ایتالیا بصورت بلورهای کوچک و بی عیب یافت شد وایدوکراز نام گرفت.


وزوویانیت 

این کانی ابتدائاً در آتشفشان وزوویان ایتالیا بصورت بلورهای کوچک و بی عیب یافت شد وایدوکراز نام گرفت. رنگ های آن ممکن است قرمز،زرد، سبز، قهوه ای ، یا ارغوانی باشند،که به ندرت در جواهر سازی بکار می روند، ولی برای مجموعه داران تراش داده می شوند، بلور های آن معمولاًمنشوری نازک و ب مقطع طولی هستند.

 

کانسار : درچن نمونه معدنی دارد:کالیفرنیت، از معدن کالیفرنیای آمریکا به رنگ سبز که کمیاب است.آبی، از معدن نروژ، سبز مایل به زرد به نام اکسانتیت ، از معدن نیویورک آمریکابلور ویلونیت سبز، از روسیه سابقف از دیگر مکان های یافت آن، اتریش، کانادایتالیا و سوئیس هستند.

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات کلسیم و آلومینیوم 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/40

ضریب شکست = 50- 1/49

دوشکستی /0/006

جلا / شیشه ای