آکوآمارین

بازدید : 3841   |      

آکوآمارین ( Aquamarine ) قرن 19 م رنگ مطلوب آکومارین رنگ سبز آبی (سبزدریا) بود، که نام آن هم به همین دلیل تعین شده است.


آکومارین 

تا قرن 19 م رنگ مطلوب آکومارین رنگ سبز آبی (سبزدریا) بود، که نام آن هم به همین دلیل تعین شده است. ولی امروز رنگ های ارشمند آن آبی روشن و آبی تیره هستند.آکومارین دو رنگی است از زاویه ی آبی و از زاویه دیگر بیرنگ است.بلورهای جواهری آکوآمارین به صورت شش وجهی هستند که تا طولیک متر (39 اینچ) و به صورت پاک یافت می شوند.برای نشان دادن عمق رنگ، آنرا تراش صفحه ای از طول بلور و به صورت مدادی می دهند.

 

کانسار : دربهترین کیفیت جواهر آن در برزیل در میان پگماتیت ها و سنگ های ته نشست های رسوبی در مکانی به نام کاسکالو یافت می شود. دیگرذخیره گاه اورال روسیه، افغانستان، پاکستان، هند و اخیراً نیجریه می باشد.نوع آبی تیره آن در ماداگاسکار وجود دارد.

 

ساختار بلوری / شش وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات بریلیوم و آلومینیوم

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 2/69

ضریب شکست = 58- 1/57

دوشکستی /0/006

جلا / شیشه ای