مورگانیت

بازدید : 4346   |      

مورگانیت ( Morganite )انواع رنگ های صورتی ، گلی، هلویی و بنفش بریل که ناخالصی منگنز گرفته اندمورگانیت نام دارند.


مورگانیت 

انواع رنگ های صورتی ، گلی، هلویی و بنفش بریل که ناخالصی منگنز گرفته اندمورگانیت نام دارند.این اسم به افتخار بانکدار و جواهر باز پرشور آمریکایی ژ،پیرپوینت مورگان به آن داده شده است.مورگانیت به صورت منشورهای کوتاه و پهن دیده شده و پدیده دو رنگی نشان می دهد.یکی ته رنگ یکی بی رنگ.

 

کانسار : اولین مورگانیت توصیف شده ،یک قطعه گلی رنگ روشن از کالیفرنیای آمریکا بوده .همانجایی که به همراه تورمالین یافت شد.بعضی از مورگانیت های بسیار از ماداگاسکار هستند.برزیل بلورهای صورتی پاک دارد که گاهی هر دو کانی آکومارین و مورگانیت در یک بلور قرار دارند.دیگر مکان های یافت آن البای ایتالیا، موزامبیک،نامیبیا، زیمباوه و اخیراً پاکستان می باشد.

 

ساختار بلوری / شش وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات برلیوم و آلومینیوم

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 2/80

ضریب شکست = 59- 1/58

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای