بلور سنگ

بازدید : 3248   |      

بلور سنگ ( Rock Crystal ) گسترده ترین نوع کواتز بی رنگ و شفاف که متداول ترین کانی پوسته زمین به شمار می رود.


بلور سنگ 

گسترده ترین نوع کواتز بی رنگ و شفاف که متداول ترین کانی پوسته زمین به شمار می رود. بلور های آن به صورت منشورهای شش وجهی و بی رنگ با قاعده هرمی و خطوط طولی و اغلب دو قلو هستند. کواتز دارای رخ ناقص و شکست صدفی است.

 

کانسار : با وجود گستردگیآن در همه نقاط دنیا مهمترین ذخیره گاه آن برزیل است. علاوه بر آن در سوئیس و آلپ فرانسه که بلورهای زیبایی دارند و ماداگاسکار ، روسیه سابق و آمریکا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست = 55-1/54

دوشکستی / 0/009

جلا / شیشه ای