رز کوارتز

بازدید : 1997   |      

رز کوارتز ( Rose Quartz )کواتز صورتی یا هلویی رز کوارتز نام دارد.


رز کوارتز

کواتز صورتی یا هلویی رز کواتز نام دارد. و بیشتر در تزئینات به کار می رود. رنگ آن متاثر از مقدار کمی تیتانیوم بوده و بلور آن بسیار کمیاب است، عمدتاً کلوخه آن یافت می شود که مناسسب کنده کاری ، تراش گنبدی یا ساخت مهره است. نوع شفاف آن کمیاب و غالباً تیره و ترکدار است که ناشی از تردی سنگ است. درونگیرهای روتیل در حالت تراش گنبدی سنگ به آن پدیده چشم گربه ای می دهد.

 

کانسار : رز کوارتز در پگماتیت ها یافت می شود. بهترین  کیفیت آن از ماداگاسکار است. ولی برزیل تولید کننده عمده می باشد. دیگر مکان ها عبارتند از اسکاتلند، روسیه سابق، کلرادو آمریکا و اسپانیا 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست = 55-1/54

دوشکستی / 0/009

جلا / شیشه ای