کوارتز قهوه ای

بازدید : 7736   |      

کوارتز قهوه ای ( Brown Quartz )شامل: قهوه ای روشن تا تیره، قهو ه ای مایل به خاکستری (دودی) و نوعی سیاه به نام موریون است.


الماس

شامل: قهوه ای روشن تا تیره، قهو ه ای مایل به خاکستری (دودی) و نوعی سیاه به نام موریون است. کوارتز قهوه ای یا دودی کوههای کایرنگام اسکاتلند، کایرنگرم نام دارند. با تابش اشعه بلور سنگ کوارتز تیدیل به دودی می شود. به همین خاطر حدس این است که کوارتز قهوه ای ، از برخورد تشعشات درون زمین حاصل می شود بلورهای آن منشورهای شش وجهی باقاعده هرمی شکل هستند که ممکن است درونگیر روتیل در آن دیده شود.

 

کانسار : بلورهای سیصد کیلویی آن در برزیل یافت شده است. دیگر ذخائر آن در ماداگاسکار ،آلپ سوئیس ، کلرادو آمریکا، استرالیاو اسپانیا قرار دارند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست = 55-1/54

دوشکستی / 0/009

جلا / شیشه ای