کوارتز ناخالص

بازدید : 2098   |      

کوارتز ناخالص ( Quartz Whit Inclusions )قطعه های کوارتز که کانی های دیگری را به عنوان درونگیر دارند بسیار فراوان و جذاب هستند


کوارتز ناخالص 

قطعه های کوارتز که کانی های دیگری را به عنوان درونگیر دارند بسیار فراوان و جذاب هستند.<<کوارتز روتیل دار>> یا <<ساجنیت>> که عمدتاً به گیسوی ونوس مشهور است.کوارتز ، همراه با بلورهای سوزنی روتیل به رنگ های قرمز ، سیاه و زرد برنجی و جلای فلزی است.<< کوارتز تور مالین دار>> که درونگیرهای سیاه تورمالین متشکل از بلورهای سوزنی و منشوری دارد.درونگیرهای زرد فلزی مات از جنس طلا هم در کوارتز طلایی دیده می شود.درونگیرهای نقره هم در کوارتز وجود دارد که به صورت شاخه و دندانه به رنگ خاکستری یا سیاه فلزی مات دیده می شود.کانی های آهن، گوشتیت و پیریت نیز گاهی درونگیرهای کوارتز هستند.کوارتز با درونگیر گوشنیت اگر<<تراش گنبدی>> شود پدیده چشم کربه ای نشا می دهد.

 

کانسار : کوارتز درونگیر دار در ماداگاسکار ، برزیل، آفریقای جنوبی، هند ،سریلاتکا،  آلمان و سوئیس یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست = 55-1/54

دوشکستی / 0/004

جلا / شیشه ای